मध्यप्रदेश के राज्यपाल का नाम Governor of MP GK IN HINDI

 मध्यप्रदेश में अब तक Governor of Madhya Pradesh 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल क्रमांक नाम अवधि 

 1.  श्री बी. पट्टाभि सीतारमैया 01.11.1956 to 13.06.1957 
 2.  श्री हरी विनायक पटास्कर 14.06.1957 to 10.02.1965 
 3.  श्री के.सी. रेड्डी 11.02.1965 to 02.02.1966 
 4.  जस्टिस पी.वी. दीक्षित (एक्टिंग) 03.02.1966 to 09.02.1966 
 5.  श्री के.सी. रेड्डी 10.02.1966 to 07.03.1971 
 6.  श्री सत्यनारायण सिन्हा 08.03.1971 to 13.10.1977 
 7.  श्री निरंजन नाथ वांचू 14.10.1977 to 16.08.1978
 8.   चिप्पुदिरा मुथाना पुनाचा 17.08.1978 to 29.04.1980 
 9.  श्री भगवत दयाल शर्मा 30.04.1980 to 25.05.1981 
 10.  जस्टिस जी.पी. सिन्हा (एक्टिंग) 26.05.1981 to 09.07.1981 
 11.  श्री भगवत दयाल शर्मा 10.07.1981 to 20.09.1983 
 12. जस्टिस जी.पी. सिन्हा (एक्टिंग) 21.09.1983 to 07.10.1983
 13.   श्री भगवत दयाल शर्मा 08.10.1983 to 14.05.1984 
 14.  श्री के.एम. चान्डी 15.05.1984 to 30.11.1987 
 15.  जस्टिस एन.डी. ओझा (एक्टिंग) 01.12.1987 to 29.12.1987 
 16.  श्री के.एम. चान्डी 30.12.1987 to 30.03.1989 
 17.  श्रीमती सरला ग्रेवाल 31.03.1989 to 05.02.1990 
 18. कुंवर मेहमूद अली खान 06.02.1990 to 23.06.1993 
 19. डॉ. मोहम्मद शफी कुरैशी 24.06.1993 to 21.04.1998 
 20.  डॉ. भाई महावीर 22.04.1998 to 06.05.2003 
 21.  श्री राम प्रकाश गुप्त 07.05.2003 to 01.05.2004 
 22. श्री कृष्ण मोहन सेठ (एक्टिंग) 02.05.2004 to 29.06.2004 
 23. डॉ. बलराम जाखड़ 30.06.2004 to 29.06.2009 
 24. श्री रामेश्वर ठाकुर 30.06.2009 to 07.09.2011 
 25.  श्री रामनरेश यादव 08.09.2011 to अब तक

मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी Madhya Pradesh Objective Question Answer Click NOW

Leave a Comment